Hakuohjeet

Asuntoihin on jatkuva haku ja asuntoja tarjotaan asuntohakemusten perusteella. Asunnot ovat kaikkien haettavissa. Jos hakija on alaikäinen, hakemukseen vaaditaan huoltajien kirjallinen suostumus (erillisellä lomakkeella). Vuokrasopimuksen tekemisen ehtona on, että asuntoon muuttavat hakemuksella mainitut henkilöt. Täytäthän hakemuksen huolellisesti, asuntoja tarjotaan lomakkeessa olevien tietojen perusteella ja puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää sen käsittelyä.

Asunnonhakijoiden luottotiedot tarkistetaan luottotietorekisteristä. Useimmissa tapauksissa mahdolliset maksuhäiriömerkinnät eivät ole asunnonsaannin este vaan vaikuttavat vuokrasopimuksen muotoon ja vakuuden määrään.

Jotta hakemuksesi on voimassa tarvitsemme seuraavat liitteet hakemuksen yhteyteen:

Tulot:
 • työssäkäyvältä palkkatodistus tai viimeisin palkkalaskelma (tilinauha)
 • eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
 • työttömältä viimeisin ilmoitus maksetusta päivärahasta/työmarkkinatuesta
 • äitiyslomalla tai kodinhoidontuella olevalta viimeisin maksulipuke tai kopio päätöksestä
 • kuntoutettavalta viimeisin maksulipuke tai kopio kuntoutustukipäätöksestä
 • yrittäjältä viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä
Verotustodistus:
 • viimeisimmän verotuspäätöksen jäljennös jokaiselta yli 18-vuotiaalta henkilöltä (Huom! ei selvitys ennakonpidätysperusteista)
Muut mahdolliset liitteet:
 • opiskelutodistus
 • varusmieheltä palvelutodistus tai kopio palvelukseen astumismääräyksestä
 • omaisuus
 • todistus asunnottomuudesta, selvitettävä missä oleskelee ja miksi on joutunut asunnottomaksi (kirjallinen irtisanomisilmoitus tai oikeuden häätöpäätös)
 • asunnon asumiskelvottomuus
 • paikkakunnalta saatu työpaikka on osoitettava eri selvityksellä
 • avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta
 • raskaustodistus
 • mikäli hakija katsoo terveydellisillä olosuhteilla olevan vaikutusta asunnon tarpeeseen, on hakemukseen liitettävä lääkärin todistus
 • selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa sekä kopio passista

 

Asuntohakemuksesi on käsittelyssä ja mukana asukasvalinnoissa liitteiden toimittamisen jälkeen kolme (3) kuukautta.

Mikäli haluat uusia / peruttaa tai tehdä muutoksia hakemukseen, ole yhteydessä asuntotoimistoon joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Vakuusmaksu

Vakuusmaksu on tarkoitettu asunnon kunnon ja vuokran vakuudeksi. Vakuus palautetaan asiakkaalle vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen noin kuukauden kuluessa. Palautus edellyttää, että kaikki asunnon avaimet on luovutettu, asunto on kunnossa ja siivottu sekä vuokrat ja muut mahdolliset saatavat suoritettu. Sopimusta tehtäessä maksettu vakuusmaksu on esivuokrasopimus, jonka jälkeen sopimuksen irtisanomisaika on huoneenvuokralain mukainen.

Kaikkien täysi-ikäisten asunnonhakijoiden luottotiedot tarkistetaan luottotietorekisteristä. Luottotietohäiriöt vaikuttavat vakuuden määrään siten, että pyydettävä vakuus on 2 kk:n vuokran suuruinen. Normaali vakuus puhtailla luottotiedoilla on yhden (1) kk:n vuokra. Vuokravelat yhtiölle estävät asunnon saannin.

Voit tulostaa hakemuksen tästä. Asuntohakemuslomakkeita on saatavilla kunnan asuntotoimistosta ja yhteispalvelupisteestä. Paperisen hakemuksen liitteineen voi toimittaa asuntotoimistoon, asiakirjojen toimitus skannattuna toimihenkilöiden sähköpostiosoitteisiin on myös mahdollista.

 

© 2017 Sievi.fi All Rights Reserved