Koy Sievin Jussi

Kiinteistö Oy Sievin Jussi on Sievin kunnan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa 248 vuokrahuoneistoa Sievin kunnan keskustaajamassa, vuokratalot ovat Arava-rahoitteisia eli valtion tuella rahoitettuja. Ara (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) ohjaa ja valvoo valtion tuella lainoitettujen asuintalojen omistajien toimintaa. Ohjauksen ja valvonnan tavoitteena on varmistaa valtion tuen kohdentuminen asukkaille ja että vuokrataloyhteisön toiminta on säännösten, määräysten ja ohjeiden mukaista.

Yhtiö vuokraa asuntoja yleishyödyllisessä tarkoituksessa omakustannusperiaatteella toimien. Omakustannusperiaate tarkoittaa sitä, että vuokraa peritään enintään se määrä, joka tarvitaan hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin.

Kiinteistö Oy Sievin Jussin palveluajatuksena on tarjota kuntalaisille turvallista ja viihtyisää vuokra-asumista laadukkaissa huoneistossa ja ympäristössä hyvällä käyttöasteella taloudellisesti kannattavaksi.

 

 

 

 

 

© 2018 Sievi.fi All Rights Reserved