Organisaatio

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto (27), tarkastuslautakunta (5), kunnanhallitus (9) sekä seuraavat lautakunnat ja toimikunnat (suluissa jäsenmäärä):

1  Kuntajohtaminen
– keskusvaalilautakunta (5)
– kunnanhallituksen henkilöstöjaosto (5)
– yhteistyökomitea- ja työsuojelutoimikunta

2  Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut
– koululautakunta (9)

3  Kirjasto, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
– vapaa-aikalautakunta (9)

4  Tekniset palvelut
– tekninen lautakunta (7)

5  Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta
– ympäristölautakunta (7)

Kunnanhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toimikausi on kaksi vuotta ja muiden em. luottamustoimielinten neljä vuotta.

Kunnan viranhaltijaorganisaatio

Kunnan henkilöstöorganisaatio muodostuu kuntajohtamisen tulosalueesta sekä neljästä muusta kuntajohdon alaisena toimivasta tulosalueesta. Tulosalueet jakaantuvat edelleen vastuualueisiin ja tulosyksiköihin.

Tulosalueet ovat:
– kuntajohtaminen
– varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut
– kirjasto, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
– tekniset palvelut
– ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

Koko henkilöstöorganisaatiota johtaa kunnanjohtaja ja tulosalueen toimintaa sen johtaja.

Kukin tulosalue vastaa toimielimien ja henkilöstön tehtävien organisoinnista sekä henkilöstön työnjaosta.

© 2017 Sievi.fi All Rights Reserved