LAPE Toimiva arki -hankkeen perhepalveluja koskeva kokemustieto-kysely lapsiperheille Pohjois-Pohjanmaalla

25 huhtikuun 2018

Lapsiperheille on tarjolla erilaisia palveluja arjen tueksi, mutta vastaavatko palvelut lapsiperheiden kokemaa todellista tuen tarvetta?

LAPE, Toimiva arki -hanke haluaa selvittää sähköisellä webropol-kyselyllä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella perheiden kokemustietoa ko. palveluja koskien. Kysely on avoimena perheiden vastattavaksi 24.4. – 14.5.2018.
Kyselyyn voi vastata myös mobiililaitteilla. Kysely toteutetaan yhteistyössä Auta Lasta ry:n/ Lapsirikas-hankkeen kanssa.

Nyt pohjois-pohjalaisilla perheillä on mahdollisuus vaikuttaa oman alueensa lapsiperheiden palveluihin ja niiden kehittämiseen.
Vastauksia toivotaan saatavan perheiltä kattavasti jokaisesta Pohjois-Pohjanmaan kunnasta – näin perheiden kokemukset ja osallisuus saadaan hyödynnettyä kuntien ja maakunnan perhepalveluiden kehittämistyössä.

LAPSIPERHEIDEN TOIMIVA ARKI -kyselyn linkki:
https://link.webropolsurveys.com/S/58CFA5032A730A72

Comments

© 2018 Sievi.fi All Rights Reserved

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Instagram