Haja-asutuksen jätevedet

Jäteveden käsittelyn tulee olla kunnossa 15.3.2018 mennessä.

Kun jätevedet puhdistetaan asiallisesti, asuinympäristön ja rantojen hygieeniset haitat vähenevät, vesien rehevöityminen hidastuu ja riski pohjaveden pilaantumiselle pienenee.

Vesiensuojelu & jätevesi

© 2017 Sievi.fi All Rights Reserved