Haja-asutuksen jätevedet

Jäteveden käsittelyn tulee olla kunnossa 31.10.2019 mennessä, jos se ei jo täytä lain vaatimuksia.

Kun jätevedet puhdistetaan asiallisesti, asuinympäristön ja rantojen hygieeniset haitat vähenevät, vesien rehevöityminen hidastuu ja riski pohjaveden pilaantumiselle pienenee.

Suomen ympäristökeskuksen sivustolta löydät uuden helppokäyttöisen sovelluksen; Vesihuoltotulkin, joka auttaa jätevesijärjestelmän valinnassa.
Vesihuoltotulkki

 

© 2018 Sievi.fi All Rights Reserved