Ehdokaslistojen yhdistelmä

Keskusvaalilautakunta on hyväksynyt ehdokaslistojen yhdistelmän kuntavaaleja varten.