Kuntalaiskysely kuntastrategiasta!

Nyt on aika päivittää Sievin kuntastrategia!
Kuntalain mukaisesti jokaisessa kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa ja näin myös meillä Sievissä.

Nyt on aika päivittää Sievin kuntastrategia vuosille 2022 – 2025. Käytännössä uudella kuntastrategialla on vaikutusta myös pidemmälle ajalle, eli strategiassa linjaamme millaisen kunnan haluamme Sievin olevan vuonna 2030. Mihin panostamme, mitä kehitämme, mitä pidämme tärkeänä ja mitä jätämme pois?

Kuntastrategia on siten koko Sievin kuntayhteisön yhteinen tulevaisuuden toimintasuunnitelma. Tulevaisuuden tahtotilan toteutumiseen vaikuttavat laajasti kunnan eri toimijat, joten kuntastrategia ei ole ainoastaan kuntaorganisaation oma toimintasuunnitelma. Sievin kuntastrategian toteuttamisen kannalta keskeisiä toimijoita ovat kuntalaiset, asukkaat ja yhteisöt, isot ja pienet yritykset, seurat, järjestöt, eri palveluiden tuottajat sekä Sievin kunta. Kuntastrategia on meidän sieviläisten yhteinen toimintasuunnitelma tälle vuosikymmenelle. Millainen on tulevaisuuden Sievi ja millaisen haluamme sen olevan?

Kuntastrategia on siten kaikkea päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä ohjaava kunnan johtamisen toimintasuunnitelma ja työkalu. Se ohjaa mm. vuosittaista talousarvion rakentamista käytännön tasolla.
Kuntastrategian työstöön on tarkoitus osallistuttaa talven ja kevään 2022 aikana laajasti kuntalaisia, kuntapäättäjiä ja henkilöstöä sekä alueen järjestöjä, yhdistyksiä ja yrityksiä.

Avoin kysely kaikille kuntalaisille!

Haluaisimmekin mielellämme kuulla asioista, mitä kuntalaiset ja eri sidosryhmät pitävät tärkeänä, mitä olisi kehitettävä sekä mihin meidän Sievissä tulisi panostaa.

Kaikille kuntalaisille avoimeen kyselyyn löytyy linkki alta ja toivommekin mahdollisimman monen kuntalaisen vastaavan kyselyymme. Paperiversiota on saatavilla myös kirjastosta. Vastaaminen vie aikaa noin 5 – 10 minuuttia. Jokainen näkemys on arvokas määritellessämme kunnan tulevaisuuden suuntaa. Kyselyssä voi antaa myös palautetta kunnan päättäjille. Vastausaikaa on jatkettu 20.2.2022 saakka.

Sievin päivitetty kuntastrategia on tarkoitus saada rakennettua valmiiksi ensi kesään ja juhannukseen mennessä, jolloin se tulisi olla kunnanvaltuustossa hyväksyttynä.

Linkki kuntalaiskyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/A618CCA59C1E91C6

 

Kai Korhonen
Kunnanjohtaja