Kysely pohjavesialueella sijaiseville kiinteistöille

Sievin pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadintaa varten tarvitaan ajantasaiset tiedot pohjavesialueilla olevista mahdollisista riskitoiminnoista. Tiedot saadaan pääosin eri viranomaisten rekistereistä, mutta monelta osin tiedot ovat kuitenkin puutteelliset. Lisätietojen saamiseksi kiinteistönomistajille on postitettu kiinteistökysely viikolla 21/2021. Kyselyyn voitte vastata myös  web-kyselynä, jolloin paperilomaketta ei tarvitse palauttaa.  Kysely löytyy täältä: kiinteistökyselyyn Kysely on avoinna 30.6.2021 saakka.

Suunnitelma-alueeseen sisältyvät vedenhankinnalle tärkeät Isokankaan, Pitkäkankaan, Lähteenkankaan ja Markkulan pohjavesialueet. Sievin pohjavesialueet löydätte paikkatietoikkunasta.

Toivomme teidän osallistuvan kyselyyn ja olette näin osaltanne vaikuttamassa pohjaveden suojeluun siten, että kaikki olennaiset asiat tulevat suunnitelmassa huomioitua. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja yksittäisiä vastauksia lukevat ja käsittelevät ainoastaan AFRY:n asiantuntijat / ohjausryhmän edustajat. Vastaajan nimi tai muu henkilöitävissä oleva tieto ei tule tuloksia raportoitaessa esille.

Kiitos osallistumisestanne!

Lisätietoja kyselystä antaa: 
AFRY Finland Oy         Sievin kunta 
Heidi Rahikkala            Sami Puputti/Reijo Peltokorpi
puh. 010 3328268      p. 044 4883 263/ 044 4883 264