Lehdistötiedote: Sievin Kiurunkankaalla on uusia löytöjä noussut esiin

Lehdistötiedote on julkaisuvapaa 24.8.2020

Uusia löytöjä noussut esiin

Esihistoriallisen asuinpaikan arkeologiset kaivaukset Sievin Kiurunkankaalla jatkuvat toista viikkoa.

Tutkimukset ovat jatkoa Oulun yliopiston arkeologian oppiaineen kesän 2019 kaivauksille ja kohteena on edellisvuonna havaittu kivi- ja rautakautinen asuin- ja työskentelypaikka. Tutkimukset alkoivat syksyllä 2018 tehdyistä keski- ja myöhäisrautakautisista metallinilmaisinlöydöistä. Kaivaukset jatkuvat perjantaihin 28.8. asti.

Ensimmäisen kaivausviikon (34) löydöt, joihin kuuluu kivikaudella käytettyjä kvartsiesineitä, palanutta luuta ja mahdollista varhaismetallikauden keramiikkaa sekä rautakautisten esineiden katkelmia, vahvistavat paikalla olleen asutusta niin kivikaudella, varhaismetallikaudella kuin rautakaudellakin.

Merkit muinaisesta ihmistoiminnasta jatkuvat selvästi kaivausalueen (noin 60 m²) ulkopuolelle, joten asuinpaikka on huomattavasti laajempi kuin kaivettu alue. Kiurunmäeltä, noin 300 m päässä tutkimusalueesta, löydettiin viime vuonna myös laaja kivikautinen asuinpainanne.

Tutkimukset tuovat uutta tietoa rautakautisen ja muun esihistoriallisen asutuksen laajuudesta pohjoisessa Suomessa.

Tervetuloa tutustumaan kaivauksiin keskiviikkona 26.8.2020 klo 10–15.

Lisätietoja Mirette Modarress Julin, puh. 0509113790

 

TUTUSTU KAIVAUSKUVAAN: https://sievi.topoteekki.fi/#doc=732666
muu kaivauksiin liittyvä materiaali on viety Topoteekkiin, käytä hakusanana Kiuru

Yhteistyökumppaneina Sievin kunta ja Kiurusta kaikille talletettavaa- hanke
Hanketyöntekijä Anne Ruuttula-Vasari, 040 0488709, anne.ruuttula-vasari @ omanetti.fi