Matti Saviluoto toimikunnalta avustusta lasten ja nuorten ideoihin

Matti Saviluoto rahaston toinen hakukierros lasten ja nuorten omien ideoiden rahoittamiseen on auki elokuun loppuun asti

Sievin kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että Matti Saviluoto rahastosta voidaan jakaa vuonna 2021 perinteisinä stipendeinä 10 000 €. Nämä stipendit tulevat haettavaksi syksyllä 2021. Lisäksi kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimikunta on varannut 10 000 € – 20 000 € muuhun nuorison musiikin- ja urheiluharrastustoiminnan tukemiseen. Tämä rahasumma käytetään suoraan nuorilta tulevien ideoiden toteuttamiseen. Matti Saviluoto rahaston säännöissä määritellään, että varoja tulee käyttää sieviläisten nuorten urheilu- ja musiikkiharrastustoiminnan tukemiseen.

Kesäkuussa kokoontunut toimikunta jakoi nuorten ideoiden toteuttamiseen 10 200 €. Rahoitusta saivat mm. pesiskerho, lentopalloverkko Jyrinkiin ja e-urheilutapahtuman järjestäminen. Toinen hakukierros on parhaillaan menossa. Tällä hakukierroksella ideat tulee jättää toimikunnan käsiteltäväksi 31.8.2021 mennessä. Ideat jätetään joko Nuorten ideat-sivuston tai Webropol-lomakkeen kautta.

Ideoita saavat jättää kaikki alle 29-vuotiaat sieviläiset lapset ja nuoret. Toimikunta haastaakin kaikki sieviläiset alle 29-vuotiaat rohkeasti ideoimaan rahoille käyttökohteita. Näitä käyttökohteita ovat olla esimerkiksi tapahtumat, urheilupaikkarakentaminen, bändi- ja kuorotoiminta, leirit ja kurssit. Toteutettavien ideoiden tulee palvella mahdollisimman laajaa kohderyhmää. Ideointivaiheessa toimikunta toivoo, että idean jättäneet kertoisivat mahdollisimman tarkasti itse ideasta, suunnitellusta toteutuspaikasta ja idean kustannuksista.

Ideat jätetään Nuorten ideat-sivustolle: https://www.nuortenideat.fi/fi/organisaatiot/Sievin-kunta/
Sivusto vaatii kirjautumisen. Nuorten ideat-sivustolle tulleet ideat ovat kaikkien nähtävillä, ja niitä on mahdollista kannattaa toteuttamiskelpoisina ideoina. Tulleet ideat viedään sieltä toimikunnan käsittelyyn. Sivuston kautta tulleet ideat kommentoidaan toimikunnan kokouksen jälkeen ja sinne kirjataan idean hyväksyminen tai hylkääminen perusteluineen. Näin ideoiden etenemistä on helppo seurata.

Myös Webropol-lomakkeen kautta on mahdollista jättää ideoita toimikunnan käsittelyyn:
https://link.webropol.com/s/mattisaviluoto-elokuu (sulkeutuu 31.8.)

Lisätietoja antavat:
hyvinvointijohtaja Outi Santavuori 044 488 3310, outi.santavuori [at] sievi.fi
koulunuorisotyöntekijä Marika Ahonniska 044 488 3485, marika.ahonniska [at] sievi.fi