Matti Saviluoto toimikunta jakaa 10 000 - 20 000€ lasten ja nuorten omien ideoiden toteuttamiseen

Matti Saviluoto rahastosta jaetaan tänä vuonna perinteisten stipendien lisäksi avustuksia lasten ja nuorten omien ideoiden toteuttamiseen.

Sievin kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että Matti Saviluoto rahastosta voidaan jakaa vuonna 2021 perinteisinä stipendeinä 10 000 €. Nämä stipendit tulevat haettavaksi alkusyksystä 2021. Lisäksi kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimi-kunta on varannut 10 000 € – 20 000 € muuhun nuorison musiikin- ja urheiluharrastustoiminnan tukemiseen. Tämä rahasumma käytetään suoraan nuorilta tulevien ideoiden toteuttamiseen. Matti Saviluoto rahaston säännöissä määritellään, että varoja tulee käyttää sieviläisten nuorten urheilu- ja musiikkiharrastustoiminnan tukemiseen.

Ideoita saavat jättää kaikki alle 29-vuotiaat sieviläiset lapset ja nuoret. Rahaston toimikunta haastaakin kaikki sieviläiset alle 29-vuotiaat rohkeasti ideoimaan rahoille käyttökohteita. Näitä käyttökohteita ovat olla esimerkiksi tapahtumat, urheilupaikkarakentaminen, bändi- ja kuorotoiminta, leirit ja kurssit. Toteutettavien ideoiden tulee palvella mahdollisimman laajaa kohderyhmää. Ideointivaiheessa toimikunta toivoo, että idean jättäneet kertoisivat mahdollisimman tarkasti itse ideasta, suunnitellusta toteutuspaikasta ja idean kustannuksista.

Ideat jätetään nuorten ideat-sivustolle: https://www.nuortenideat.fi/fi/organisaatiot/Sievin-kunta/
Sivusto vaatii kirjautumisen. Nuorten ideat-sivustolle tulleet ideat ovat kaikkien nähtävillä, ja niitä on mahdollista kannattaa toteuttamiskelpoisena ideana. Tulleet ideat viedään sieltä toimikunnan käsittelyyn. Sivuston kautta tulleet ideat kommentoidaan toimikunnan kokouksen jälkeen ja sinne kirjataan idean hyväksyminen tai hylkääminen perusteluineen. Näin ideoiden etenemistä on helppo seurata.

Myös Webropol-lomakkeen kautta on mahdollista jättää ideoita toimikunnan käsittelyyn:

https://link.webropol.com/s/mattisaviluoto-toukokuu (sulkeutuu 31.5.)

https://link.webropol.com/s/mattisaviluoto-elokuu (sulkeutuu 31.8.)

Ideat jätetään toimikunnan käsiteltäväksi joko 31.5. tai 31.8. mennessä. Mikäli rahaa on jäljellä, järjestetään ylimääräinen ideointikierros. Silloin ideat on jätettävä 31.10. mennessä.

Lisätietoja antavat:
vs. vapaa-aikasihteeri Matti Saarenpää 044 488 3310, matti.saarenpaa [at] sievi.fi
koulunuorisotyöntekijä Marika Ahonniska 044 488 3485, marika.ahonniska [at] sievi.fi