Ohjeet varhaiskasvatukseen ja kouluille / PÄIVITETTY OHJE

Tämä ohje korvaa 17.8.2020 laaditun ohjeistuksen ja se perustuu THL:n 20.8.2020 pitämän tiedotustilaisuuden sisältöön ja siinä annettuihin ohjeistuksiin. Ohjeistus on hyväksytty PPKY Kallion pandemiatyöryhmän kokouksessa 21.8.2020.

Ohjeet varhaiskasvatukseen ja kouluille

Lapsi tai työntekijä ei saa tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen oireisena

Jos lapsella tai henkilökunnan jäsenellä on minkäänlaisia hengitystieinfektioon viittaavia oireita (kuumetta, yskää, nuhaa, kurkkukipua, maku- tai hajuaistin muutos, näihin voi liittyä myös lihas- tai päänsärkyä) tai ripulia, hän ei saa tulla kouluun tai päivähoitoon.

Milloin koronavirustestiin?

Kansallinen strategia on pyrkiä koronavirustestaukseen herkällä kynnyksellä. Alueen epidemiologinen tilanne on kuitenkin erittäin rauhallinen, joten lasten koronavirustestauksessa voidaan käyttää riskinarvioperustetta. Toistaiseksi muut taudinaiheuttajat ovat huomattavasti todennäköisempiä kuin SARS-CoV-2-koronavirus. Lapsen sairastuessa tulee olla yhteydessä terveysviranomaiseen, joka arvioi testaustarpeen (neuvola, kouluterveydenhoitaja, pandemianeuvonta)

EPÄILY KORONAVIRUSINFEKTIOSTA

 • Jos lapsen oirekuva herättää epäilyn koronavirusinfektiosta, hän on matkustellut tai ollut kontaktissa mahdolliseen koronaviruspotilaaseen
  • Lapsi ohjataan koronavirustestiin
  • Ei kouluun / päivähoitoon ennen kuin testitulos käytettävissä

LIEVÄ HENGITYSTIEINFEKTIO, EI VARSINAINEN KORONAVIRUSINFEKTIOEPÄILY

 • Jos oirekuva ei viittaa koronavirukseen, ei matkustelua, eikä epäilyä altistumisesta koronavirukselle
  • Koronavirustesti ei ole välttämätön
  • Lapsi voi palata kouluun / päivähoitoon, kun on ollut vähintään 1 vrk oireeton
  • Jos lapsi on kuitenkin ohjattu koronavirustestiin poissulkua varten, mutta näytteeseen pääsy / vastauksen saaminen viivästyy siten, että oireet ovat olleet pois vähintään 1 vrk ajan -> lapsi voi palata kouluun / päivähoitoon ilman testausta tai vastauksen odottelua
  • Mikäli perheessä on samanaikaisesti useampi samanlaista hengitystieinfektiota sairastavaa lasta -> Jos yhdeltä on otettu koronavirustesti ja se on negatiivinen, ei muita tarvitse testata ja muut lapset voivat palata kouluun, kun on ollut 1 vrk oireettomana.
  • Toistuvat infektiot:
   • Jos lapsi on flunssakierteessä, riittää, jos hänet on testattu ensimmäisen infektion yhteydessä -> flunssakierteistä lasta ei tarvitse testata toistuvasti, jos oireet pysyvät samanlaisina

 

Allergiaoireinen lapsi

Lapsilla esiintyy myös allergioita. Jos oireet allergialääkityksen aloittamisen jälkeen helpottavat selkeästi, voi palata kouluun tai päivähoitoon, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

Lapsen sairastuessa päivän aikana

Hänet siirretään välittömästi erilliseen tilaan aikuisen valvontaan ja huoltajaa pyydetään hakemaan lapsi kotiin. Huoltajan tulee olla yhteydessä terveyskeskukseen, jossa arvioidaan koronavirustestauksen tarve. Jos lapsi ohjataan koronavirustestiin, ennen testituloksen valmistumista sairastuneen on vältettävä kontaktia muihin ihmisiin. Henkilökunnan jäsen välttää lähikontaktia sairastuneeseen ja hän voi halutessaan käyttää kasvomaskia.

Henkilökunnan jäsenen sairastuessa kesken työpäivän

Hänen tulee välittömästi lähteä kotiin. Oireisen tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Ennen testituloksen valmistumista on vältettävä kontaktia muihin ihmisiin.

Jos oireiselta otetaan koronavirustesti ja se on negatiivinen

Jos testitulos on negatiivinen ja oireilu on selkeästi vähenemässä, voi lapsi tai työntekijä palata kouluun tai päivähoitoon. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, arvio testaustarpeesta tehdään uudelleen terveydenhuollossa.

Jos oireiselta otetaan koronavirustesti ja se on positiivinen

PPKY Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri saa tiedon positiivisesta koronavirustapauksesta. Sairastuneeseen tai hänen huoltajaansa ollaan terveydenhuollosta yhteydessä ja hänet asetetaan kotieristykseen ja hänen perheensä kotikaranteeniin. Mahdolliset muut altistuneet (esim. luokkatoverit tai päiväkotiryhmän jäsenet) arvioidaan tapauskohtaisesti ja heidät asetetaan karanteeniin.

Yleisiä ohjeita koronaviruksen torjuntaan

Koronavirustapausten määrä Suomessa ja maailmalla on kasvanut viimeisen muutaman viikon aikana. Koronaviruksen uhka ei ole poistunut, vaikka alueellamme on tällä hetkellä rauhallinen tilanne. Nyt on erittäin tärkeää muistaa kevään ohjeet viimeiselle kahdelle kouluviikolle:

 • Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee edelleen välttää ja muistaa turvavälit.
 • Suosittelemme, että ruokailut järjestetään edelleen porrastetusti ja huolehditaan, että ruokailemaan tullessa jokainen pesee kätensä huolellisesti saippualla ja vedellä. Edelleenkään ei ole suositeltavaa järjestää isoja yhteisruokailuja.
 • Varhaiskasvatuksessa on suositeltavaa, että samat hoitajat ovat mahdollisuuksien mukaan samojen lasten kanssa eikä ryhmiä sekoiteta.
 • Alakouluissa ryhmät tulee edelleen pitää päivän ajan erillään. Terveyden – ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeen mukaan valinnaisissa aineissa opetusryhmät voivat sekoittua mikäli opetusta ei voitaisi muuten järjestää.
 • Jos yläasteella opetusryhmiä on mahdotonta pitää erillään, tulee panostaa väljyyteen ja hygieniaan sekä opetuksen porrastamiseen. Ministeriön ja THL:n ohjeessa on hyviä ohjeita porrastamiseen.
 • Isoja yhteistilaisuuksia ei tule järjestää, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida.

Hygieniaohjeita

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on hyvä säännöllisesti muistuttaa käsi – ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä. Lasten on hyvä oppia THL:n uuden arjen aakkoset. Kaikki yllä luetellut toimet vähentävät myös muiden hengitystieinfektioiden esiintymistä.

Linkki THL:n materiaalipankkiin: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/materiaalipankki-koronaviruksesta

Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana

 

Arto Nieminen                                                                                      Miia Huhtanen
Infektiolääkäri                                                                                       Hygieniahoitaja
Tartuntataudeista vastaava lääkäri