Sievin kunnan tiedote 1.12.2020

Sievin kunnan johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 30.11.2020 alueellisen Pohjois-Pohjanmaan PPSHP COVID-19 koordinaatioryhmän 29.11.2020 antamia suosituksia koronavirustilanteen jatkuessa. Pohjois-Pohjanmaalla ollaan nopeasti siirrytty koronaepidemiassa kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen. Myös PPKY Kallion alueella tartuntojen ja altistuneiden määrä on nopeassa kasvussa. Sievissä on toistaiseksi todettu 8 tartuntaa. PPKY Kallio selvittää n. 50 henkilön altistumista koronatartunnalle Sievin Jalkineen tehtaalla.

Seuraavat suositukset ja ohjeet ovat voimassa Sievin kunnassa:

 • Kunnan henkilöstö siirtyy etätyöskentelyyn mahdollisimman laajasti. Kunnantalo pidetään yleisöltä suljettuna kuitenkin siten, että välttämätön asiointi on mahdollista. Palvelua kunnantalolla tarvitsevan henkilön tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä kunnan viranhaltijoihin ja työntekijöihin puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Kunnantalolla ja muissa kunnan toimipisteissä asioivien on käytettävä kasvomaskia. Kunnantalo sulku jatkuu 06.01.2021 saakka. Kunnantalon ruokala avataan uudelleen 11.01.2021.
   
 • Koulujen pandemia-ajan toimintatasomallissa olemme siirtyneet tasolle 2, mikä tarkoittaa kouluarjen porrastamisten tehostamista ja opetusryhmien välisten kohtaamisten minimoimista.
   
 • Olemme siirtyneet lukio-opetuksessa etäopetukseen 18.12.2020 saakka.
   
 • Maskisuositus on annettu sekä koulujen henkilökunnalle, että yläkoululaisille. Maskisuositus koskee myös varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja lasta hoitoon tuovia ja hoidosta hakevia huoltajia.
   
 • Muut COVID-19 koordinaatiotyöryhmän antamat maskisuositukset (koskee pääsääntöisesti yli 15-vuotiaita, poikkeuksena suositus maskien käytöstä yläkouluissa)

o Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, esimerkiksi taksissa
o Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
o Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
o Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
o Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen
o Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
o Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
o Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

 • Sisäliikuntatilat; monitoimihalli, Korhosen ja Kiiskilän liikuntasalit sekä huoltorakennuksen punttisali on suljettu 18.12.2020 saakka.
   
 • Kaikki kunnan tuottama yli 18- vuotiaille suunnattu ryhmäliikuntatoiminta keskeytetään 18.12.2020 saakka (ml. Ylivieskan seudun kansalaisopiston ryhmät Sievissä)
   
 • Alle 12-vuotiaiden lasten harrastustoiminta voi harkinnan mukaan jatkua.
   
 • Kirjasto sekä kirjastoauto ovat avoinna rajoitustoimenpitein. Kaikilta yli 15-vuotiailta asiakkailta edellytetään kasvomaskin käyttöä. Kirjastossa käynti suositellaan hoidettavan joutuisana asiointina. Kaikki kirjastossa järjestettävät tapahtumat perutaan.
   
 • Nuorisotalo Miitin yläkouluikäisille suunnatut Klubi-illat keskeytetään 18.12. saakka.
   
 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.
   
 • Kokouksien osalta suositellaan siirtymistä mahdollisimman kattavasti etäkokouksiin. Valtuuston kokous 10.12.2020 pidetään ”hybridikokouksena” siten, että valtuutetut ja viranhaltijat osallistuvat pääsääntöisesti etäyhteydellä kokoukseen. Yleisön on mahdollista seurata kokousta valtuustosalin valkokankaalta.
   
 • Vapaa-ajan harrastusryhmien osalta suositellaan noudattamaan tiukennettuja turvallisuusohjeita.
   
 • Vanhusten asiointipalvelu (toimintatorstai) jatkuu toistaiseksi, hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaen.
   
 • Emme suosittele vapaa-ajan matkustamista kotimaassa, ja ulkomailta riskialueilta Suomeen saapuvat jäävät omaehtoiseen karanteeniin THL:n ohjeistuksen mukaisesti: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilanteesta, suosituksista ja rajoituksista on saatavilla tietoa PPSHP:n sivuilta osoitteesta: https://oyskorona.fi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa erikseen Kallion palveluja ja toimipisteitä koskevista linjauksista. Ajantasaista tietoa koronaviruksesta on saatavilla Peruspalvelukuntayhtymä Kallion internet-sivuilta osoitteesta: https://www.kalliopp.fi/

Sievin kunta seuraa tilanteen kehittymistä sekä viranomaisten ohjeistuksia. Kunnalla on valmius tehdä tarvittaessa nopeita päätöksiä tilanteen muuttuessa. Toivon, että kuntalaiset ymmärtävät tilanteen vakavuuden sekä noudattavat annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä näitä suosituksia.


Mauno Ranto
kunnanjohtaja

julkaistu www-sivuilla 1.12.2020 klo 7:55