Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös koskien yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin  nojalla  toimialueensa  kuntien  alueella  kaikki  sisä-  ja ulkotiloissa   järjestettävät   yleisötilaisuudet   ja   yleiset   kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä.
PSAVI/3859/20202 (4)

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50    henkilöä,    mutta    enintään    500    henkilöä,    edellyttäen    että yleisötilaisuus tai yleinen kokous toteutetaan noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön   ja   Terveyden   ja   hyvinvoinnin   laitoksen   ja 14.5.2020 antamaa oheista ohjetta (liite1).

Määräys on voimassa ajalla 1.6.2020 - 30.6.2020