Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös koskien yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä. Kielto päättyy 13.4.2020 klo 24:00.

Tämä päätös korvaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 13.3.2020 antaman tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen PSAVI/2320/2020.