Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös oppilaitosten tilojen sulkemisesta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella

Valtioneuvosto on 16.3.2020 antanut suosituksen, jonka mukaan koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tartuntatautilain 58 §:n nojalla antanut 17.3.2020 päätöksen PSAVI/2396/2020 edellä mainittujen tilojen sulkemisesta. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tartuntatautilain 58 §:n nojalla antanut 23.3.2020 päätöksen PSAVI/2543/2020, joka on korvannut 17.3.2020 annetun päätöksen. Päätös on voimassa 13.4.2020 klo 24:00 saakka.

Valtioneuvosto on 30.3.2020 päättänyt jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13.5.2020 saakka.
Valtioneuvosto on 31.3.2020 antanut valmiuslain 8 §:n nojalla asetuksen (174/2020) valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta.

Valtioneuvosto on 6.4.2020 antanut asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (191/2020). Asetuksella säädetään hallituksen linjausta vastaavista opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista 13.5.2020 saakka.