Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös oppilaitosten tilojen sulkemisesta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevienkoulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen  sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljettavaksi. Määräys on voimassa 13.4.2020 kello 24:00 saakka.

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti käyttää kaikille esiopetuksen oppilaille, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaille, perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetuille erityisen tuenpäätöksen saaneille oppilaille ja perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetuille pidennetyn oppivelvollisuuden piirissäoleville oppilaille järjestettävään opetukseen. Tämä päätös korvaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 17.3.2020 antaman tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen PSAVI/2396/2020.