Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle 2.12.-18.12.2020

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkinjärjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 2.12.–18.12.2020. Tämä päätös korvaa aiemman Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.11.2020 antamanpäätöksen (PSAVI/8974/2020)