Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä, mutta enintään 500 henkilöä, edellyttäen että yleisötilaisuus tai yleinen kokous toteutetaan noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 14.5.2020 antamaa oheista ohjetta (liite 1). Lisäksi alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yli 500 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous edellyttäen, että:

1. tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle
tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille on
järjestettävä selkeä suojavyöhyke,

2. tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille
istumapaikoille tai omille alueille enintään 500 henkilön erillisiin
katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin
jokaiseen on oltava omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset
tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta,
ja

3. yleisön turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla edellä
mainittua opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 1.7.2020–31.7.2020.