Tartuntatautilain mukainen päätös koskien lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja sivistystyön sekä aikuisten perusopetuksen tilojen käyttämistä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla, että sen toimialueella sijaitsevien lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja vapaan sivistystyön sekä aikuisten perusopetuksen tiloja voidaan käyttää lähiopetukseen ja muuhun koulutuksen järjestäjän
oppilaitoksen tiloissa järjestämään toimintaan edellyttäen, että tiloja käytettäessä noudatetaan tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatautilain tarkoitus huomioon ottaen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 11.5.2020 antamaa oheista ohjetta (liite 1). Määräys on voimassa
ajalla 14.5.2020 - 13.6.2020.