Tiedote henkilöstölle ja kuntalaisille

Sievin kunta suosittelee, että kaikki ulkomailta palaavat kunnan työntekijät jäävät kahdeksi viikoksi kotiin matkansa jälkeen. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta yhdessä esimiehensä kanssa. Etätyötä tulee suosia, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Muista kuin aivan välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua.

Ulkomailta palaavia koulu- tai päivähoitoikäisiä lapsia koskee sama suositus jäädä kotiin kahdeksi viikoksi matkan jälkeen. Kaikkia koululaisia kehotetaan kuljettamaan oppikirjoja mukanaan, mistä koulut tiedottavat tarkemmin koteihin. Tällä varaudumme mahdollisen etäopetuksen järjestämiseen.
Tartuntojen vähentämiseksi on hyvä rajoittaa vapaa-ajan matkustamista sekä lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla.

Ajantasaista tietoa koronaviruksesta on saatavilla Peruspalvelukuntayhtymä Kallion internet-sivuilta osoitteesta: https://www.kalliopp.fi/

Julkaistu 13.3.2020 klo 13:07