Tiedote maksusitoumuksesta etäopiskelijan kouluruokailun tukemiseksi

Lähes kaikki Sievin esi- ja peruskoululaiset opiskelevat tällä hetkellä etäopetuksessa. Tässä tilanteessa kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kouluruokailua etäopiskelijoille. Lapsiperheiltä on kuitenkin tullut jonkin verran kyselyjä puuttuvan kouluruuan korvaamisesta jollakin tavoin.

Tiistaina 31.3.2020 kunnanhallitus ohjeisti meitä viranhaltijoita asian osalta, ja ratkaisuksi tuli elintarvikkeiden ostamisen mahdollistava maksusitoumus, jonka arvo on 30 €/oppilas/kk. Lukiolaisten ruokailun tukemiseen maksusitoumusta ei myönnetä. Halutessaan maksusitoumuksen, oppilaan huoltaja tekee siitä hakemuksen ko. koulun koulunjohtajalle tai rehtorille. Hakemuksessa voi ilmoittaa, mihin kauppaan maksusitoumus halutaan, samoin hakemuksessa on osio perusteluille maksusitoumuksen tarpeellisuudesta. Kaikki kolme Sievin elintarvikeliikettä, eli S-market Sievi, K-market Mutti sekä Lähikauppa Erka, ovat tehneet kunnan kanssa sopimuksen maksusitoumuksen käytöstä myymälässään.

Maksusitoumuksen hakemuslomake löytyy tämän tiedotteen alta liitetiedostot -kohdasta ja myös koulunjohtajien ja rehtoreiden kautta sitä on saatavilla. Koulunjohtajat ja rehtorit antavat tarkempia koulukohtaisia ohjeita hakemuksen osalta. Koulunjohtajat ja rehtorit tekevät päätökset maksusitoumuksista, ja ne toimitetaan keskitetysti kunnanviraston kautta kauppoihin. Tavoitteena on, että saisimme maksusitoumuksia kauppoihin keskiviikkona 8.4.2020, jolloin lapsiperheet voisivat käyttää niitä jo pääsiäisen elintarvikeostoksiin.

Maksusitoumuksen käyttö on rajattu vain elintarvikkeisiin. Makeisia, virvoitusjuomia, energiajuomia, alkoholia tai tupakkatuotteita sillä ei voi maksaa. Tarkempi ohje huoltajille maksusitoumuksen käyttämisestä elintarvikeostoksiin alta liitetiedostot -kohdasta. Ohjeiden noudattaminen helpottaa ja nopeuttaa asiointia kaupan kassalla.

Mauno Ranto
kunnanjohtaja

Julkaistu 3.4.2020 klo 8:40