Vesienhoidon verkostotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla vahvistuu kuntasektori mukaan toimintaan

Pohjois-Pohjanmaan kunnat näkevät vesien ja ympäristön tilan parantamisen tärkeänä, ja haluavat sitä myös edistää. Tästä kertoo Pohjois-Pohjanmaan kuntien kiinnostus VYYHTI-verkostoon, jossa on mukana 40 prosenttia alueen kunnista vuosina 2021-2023. Kunnat osallistuvat myös verkostoiminnan rahoittamiseen.