Organisaatio

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto (27), tarkastuslautakunta (5), kunnanhallitus (9) sekä seuraavat lautakunnat ja toimikunnat (suluissa jäsenmäärä):

1  Kuntajohtaminen
– keskusvaalilautakunta (5)
– kunnanhallituksen henkilöstöjaosto (5)
– yhteistyökomitea- ja työsuojelutoimikunta

2  Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut
– koululautakunta (9)

3  Kirjasto, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
– vapaa-aikalautakunta (9)

4  Tekniset palvelut
– tekninen lautakunta (7)

5  Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta
– ympäristölautakunta (7)

Kunnanhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toimikausi on kaksi vuotta ja muiden em. luottamustoimielinten neljä vuotta.

Luottamushenkilöilmoitus-lomake

Kunnan viranhaltijaorganisaatio

Kunnan henkilöstöorganisaatio muodostuu kuntajohtamisen tulosalueesta sekä neljästä muusta kuntajohdon alaisena toimivasta tulosalueesta. Tulosalueet jakaantuvat edelleen vastuualueisiin ja tulosyksiköihin.

Tulosalueet ovat:
– kuntajohtaminen
– varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut
– kirjasto, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
– tekniset palvelut
– ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

Koko henkilöstöorganisaatiota johtaa kunnanjohtaja ja tulosalueen toimintaa sen johtaja.

Kukin tulosalue vastaa toimielimien ja henkilöstön tehtävien organisoinnista sekä henkilöstön työnjaosta.

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram