Koronavirus

Tälle sivulle on koottu tietoa ja ohjeita yrityksille poikkeustilanteesta johtuvista toimista ja ohjeista.

Ohessa lyhyet kuvaukset tietosillöistä, jotka olemme netistä löytäneet. Ilmoitelkaa osoitteeseen teollisuuspuisto(at)sievi.fi, mikäli huomaatte jonkin linkin toimivan väärin tai sen tietosisällön jo muuttuneen, niin poistamme sen näiltä sivuilta.

YRITTÄJIEN HANKEKLINIKKA!

Centria-ammattikorkeakoulu haluaa olla mukana tukemassa yrityksiä koronaepidemian aiheuttamassa poikkeusoloissa.
Centria auttaa yrityksiä hakemaan kehitysrahoituksia, ja tarjoaa apua esim. Business Finlandin tai Ely-keskusten rahoitushakemusten täyttämisessä.

Ylivieskan alueen yhteyshenkilö
elisa.saarela [at] centria.fi
puh. 044 4492 635

 

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa

 

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet rahoitusmallin yksinyrittäjille koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Haku on tarkoitus avata sen jälkeen, kun mallin ja toimeenpanon yksityiskohdat on saatu ratkaistua.

(tästä saamme kuntaa lisätietoa vasta 1.4. jälkeen, joten kerromme sitten lisää.)

Lue lisää

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yksinyrittajat-voivat-hakea-tukea-kunnilta-koronavirustilanteessa

 

ELY-keskusten rahoitus 1-5työntekijää työllistäville yrityksille ja toiminimiyrittäjille joilla on palkattua työvoimaa, koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Yritykset jotka työllistävät 6-240 työntekijää, hakevat häiriötilanteeseen rahoituksen Businee Finlandi kautta.

ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi yrityksen kehittämisavustuksiin koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille koko maassa.

Haku avautuu 31.3.2020 ELY-keskusten ja BUsiness Finlandin verkkosivuilla.

Koronavirusepidemian vaikutukset yritysten liiketoimintaan

Koronavirusepidemia aiheuttaa merkittäviä häiriöitä yritysten liiketoimintaan ja maksuvalmiuteen. Yritysten kannattaa olla ajoissa yhteydessä pankkiinsa ja Finnveraan, jos on tarvetta lisäkäyttöpääomalle tai lyhennysohjelmien järjestelyille. Myös verojen ja eläkemaksujen osalta on mahdollista käyttää erityisjärjestelyjä. Yksinyrittäjien tilanteen auttamiseksi on valmisteilla työttömyysturvan väliaikainen laajennus, jonka perusteella yksinyrittäjät saavat työttömyyskorvausta tietyin ehdoin.

Lue lisää linkkien kautta

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus?p_p_id=56_INSTANCE_KLJ7r2ayHGjI&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-8&p_p_col_count=2

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

LIIKETOIMINNAN KEHITYSRAHOITUS HÄIRIÖTILANTEISSA

Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta.

Rahoitus on vaiheistettu kahdeksi palveluksi:

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus,jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

2) Kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus voi olla 50 000 – 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Kehitysprojektissa avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä.

Linkistä ( https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/ ) löytyy tarkempaa tietoa uudesta rahoitustuotteesta.

ELY

Yritysten kehittämispalvelut auttavat pk-yrityksiä koronakriisissä Yritysten kehittämispalveluihin on tehty muutoksia koronavirustilanteesta johtuen. Erityisesti talouden hallintaan liittyvissä tarpeissa yrityksesi saa nyt apua matalalla kynnyksellä. Analyysi- ja Konsultointipalvelujen tukitasoa on nostettu, ja yrityksesi maksuosuus on nyt 30 euroa + alv/konsultointipäivä. Analyysi- ja Konsultointi-palvelut toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien välityksellä.

 

Lue lisää

http://www.ely-keskus.fi/documents/19426953/0/Asiakasohje+2020/83c0658d-949d-4205-a25f-1a51d7e2ead8

 

TEM

Toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa

Koronaviruksella on merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Hallitus pyrkii eri toimenpiteillä turvaamaan sen, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa kannattavasti kriisin jälkeen.  

Kokoamme tälle sivulle yhteen tietoa ja kerromme, minne yrittäjän kannattaa ottaa yhteyttä.

Lue lisää

https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille?fbclid=IwAR2CAA2m9yy5fv02NRiH-hJEjIoX63tNt1v4yPwAvJPeixF55zM1bgxejTU

Hallitukselta mittava paketti yritysten tueksi – Finnveran kautta 10 miljardin euron lisärahoitus yrityksille

Hallitus on valmistellut mittavan tukipaketin yritysten tueksi koronavirusepidemian haittojen torjumiseksi. Hallitus mahdollistaa 12 miljardin euron lisärahoituksen yrityksille Finnveran kautta. Ensisijainen toimintamalli on takaustoiminta, jossa pankit myöntävät luotot. Lisäksi valtion Finnveralle maksama luotto- ja takaustappioiden korvausosuus nousee 50 prosentista 80 prosenttiin.

– Vahvistamme voimakkaasti yritysten tukea koronavirusepidemiassa. Suuntaamme Finnveran, Business Finlandin ja ELY-keskusten lisärahoitusta siten, että parannamme yritysten mahdollisuuksia selviytyä hankalasta tilanteesta, elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoo.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitukselta-mittava-paketti-yritysten-tueksi-finnveran-kautta-10-miljardin-euron-lisarahoitus-yrityksille

 

HS

Yrittäjille oikeus työttömyys­­päivärahaan, yt-neuvottelujen vähimmäis­kestoa lyhennetään – Näistä koronakriisin lievitystoimista hallitus päätti

Hallitus ryhtyy koronakriisin vuoksi yrityksiä ja taloutta tukeviin toimiin, joiden mittaluokka on yhteensä 15 miljardia euroa

HALLITUS ryhtyy koronakriisin vuoksi yrityksiä ja taloutta tukeviin toimiin, joiden mittaluokka on yhteensä 15 miljardia euroa, kertoi pääministeri Sanna Marin (sd) perjantaina.

Suurin osa paketista koostuu laina- ja takausvaltuuksien nostosta, ei suorista tuista.

Hallitus on kuitenkin antanut eduskunnalle noin 400 miljoonan euron lisätalousarvion.

200 miljoonaa summasta menee yritysrahoitukseen. Lisäksi turvataan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeitä menoja, kertoi valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk).

Lisäksi hallitus hyväksyi työmarkkinajärjestöjen keskiviikkona solmiman kriisisopimuksen määräaikaiset toimet pääosin. Hallitus kuitenkin rajaa työlainsäädäntö- ja työttömyysturva muutokset kestämään kolme kuukautta.

Hallitus on päättänyt seuraavista toimista:

YRITTÄJÄT saavat väliaikaisesti oikeuden työttömyyspäivärahaan. Tämä koskee myös itsensätyöllistäjiä ja freelancereita. Yrittäjien pitää perustella, miten koronaviruskriisi on heikentänyt yritystoimintaa. Tulot otetaan huomioon soviteltua työttömyysturvaa varten.

TYÖTTÖMYYSTURVAN tasoa parannetaan väliaikaisesti poistamalla työttömyyden alun viisi omavastuupäivää, joilta etuutta ei normaalisti makseta. Omavastuupäivien poiston rahoittaa valtio.

TYÖTTÖMYYSTURVAN työssäoloehtoa lyhennetään väliaikaisesti 13 viikkoon nykyisestä noin puolesta vuodesta. Muutos koskee työsuhteita, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 jälkeen.

YT-NEUVOTTELUJEN vähimmäiskesto lomautustilanteissa lyhennetään väliaikaisesti viiteen päivään.

YKSITYISEN SEKTORIN työnantajien eläkemaksua alennetaan 2,6 prosenttiyksikköä viimeistään kesäkuusta eteenpäin aina vuoden loppuun saakka. Tarvittavat noin 910 miljoonaa euroa otetaan eläkerahastojen emu-puskurista. Rahat on määrä palauttaa puskuriin tulevina vuosina.

ELÄKEMAKSUJA lykätään kolmella kuukaudella. Tämä koskee myös julkisen sektorin työnantajia.

FINNVERAN valtuuksia nostetaan 12 miljardiin euroon. Ennen kriisiä Finnveran valtuudet olivat noin 2 miljardia euroa. Ajatuksena on, että Finnvera takaa yritysten pankkilainoja.

ELY-KESKUSTEN hankkeisiin tulee lisäbudjetissa 50 miljoonaa euroa, Business Finlandille 150 miljoonaa euroa.

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN toimintaa tuetaan 20 miljoonalla eurolla, jotta työttömyysetuuksien maksatukset sujuvat.

YRITTÄJILLE SUUNNATUN Talousapu-neuvontapalvelun toimintakykyä vahvistetaan 500 000 eurolla.

JO AIEMMIN HS uutisoi, että valtio ja verottaja tukevat koronakriisin rasittamia yrityksiä mahdollisuudella siirtää kevään verojen maksua myöhemmäksi. Mahdollisuus siirtää verotusta koskee käytännössä kaikkia yrityksen veroja.

Lykkäystä haetaan verohallinnolta, mutta se HS:n tietojen mukaan se hyväksytään kaikille yrityksille, jotka ovat hoitaneet veroasiansa asianmukaisesti. Helpotettu maksujärjestely on tarkoitettu yrityksille, joiden veronmaksua koronakriisi vaikeuttaa, mutta erillistä selvitystä maksuvaikeuksista ei tarvittaisi.

Lykkäysmahdollisuus koskee maalis–toukokuun veroja.

Lykättävien verojen viivästyskorko alennettaisiin hallituksen toimesta neljään prosenttiin nykyisestä seitsemästä prosentista. Verohallinto voisi myös myöntää lykkäyksen korottomana, mutta silloin yritykseltä vaaditaan laskelmia siitä, että sen varat riittävät lyhennyksiin mutta eivät korkoihin.

 

Verottaja:

 

Koronatilanne: Voit hakea yrityksellesi maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen

Uutinen, 18.3.2020

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto tulee helpottamaan toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Lisäksi Valtionvarainministeriö valmistelee lakimuutosta tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta niiden verojen osalta, jotka kuuluvat maksujärjestelyyn.

Näiden muutoksien ensisijainen tavoite on helpottaa erityisesti yritysten ja toiminimiyrittäjien maksuvaikeuksia koronavirustilanteessa.

 

 

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/koronatilanne-voit-hakea-yrityksellesi-maksuj%C3%A4rjestely%C3%A4-helpotetuin-ehdoin-25.3.-alkaen/?fbclid=IwAR1T8T-De9dM4_1V-JHBXxzQ-wyaTzhcaTX0vFq4WERjyDCHLOjMGBAZBqA

 

 

Finnvera

 

Finnvera laajentaa mm. pk-takauksen ja alkutakauksen käyttöä koskemaan koronan aiheuttaman suhdannetilanteen rahoitusta. Muitakin takauksia, lainoja, joukkovelkakirjalainoja tai juniorilainoja voi hyödyntää. Asiakaspalveluresursseja vahvistetaan. Yrittäjät ja muut tahot, olkaa yhteydessä meihin ja pankkeihin hyvissä ajoin! 👍🏻

 

Finnvera Oyjlla on mahdollisuus kasvattaa pk-yritysten rahoitusta. Autamme yrityksiä löytämään rahoitusratkaisut poikkeuksellisessa tilanteessa, kertoo liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä. Muun muassa pk-takauksen ja alkutakauksen käyttöä laajennetaan koronan aiheuttamaan suhdannetilanteen rahoitukseen. Myös muita takauksia, lainoja, joukkovelkakirjalainoja tai juniorilainoja voi hyödyntää. Asiakastyöhön varataan lisäresursseja, jotta pystymme palvelemaan yritysten tarpeita. Pyydämme kuitenkin asiakkailta sähköisten asiointikanavien hyödyntämistä ja ymmärrystä ruuhkatilanteita kohtaan. hashtag#rahoitus hashtag#korona hashtag#talous hashtag#pkyritys  https://lnkd.in/dnAUMeP

 

Microsoftin etätyösovellus ilmaiseksi käyttöön pk-yrittäjille

Microsoft tarjoaa yhteistyössä Elisan ja Suomen Yrittäjien kanssa pienyrittäjille tänä poikkeuksellisena aikana etätyövälineet käyttöön veloituksetta. 

 

https://www.yrittajat.fi/uutiset/622009-teams-etatyosovellus-veloituksetta-kayttoon-pk-yrittajille?utm_source=facebook&utm_medium=some_ad&utm_campaign=sy_jatkuva&fbclid=IwAR1giZnh4tTeF_UiKrDLAF5kzXSlwmSOmGXjIKihWZ2E9AQi1aiKKVc_GJU#91aa638c

 

Yrittäjät

Selvitimme, miten pankit reagoivat yritysten ahdinkoon: Mahdollisuus yli kahdeksan kuukauden lyhennysvapaaseen

Suurimmat pankit ovat viime päivinä tiedottaneet joustoista helpottaakseen koronaviruksen yrityksille aiheuttamia taloudellisia ongelmia. Kokosimme tietoa pankkien joustoista.

 

https://www.yrittajat.fi/uutiset/621863-selvitimme-miten-pankit-reagoivat-yritysten-ahdinkoon-mahdollisuus-yli-kahdeksan?utm_source=facebook&utm_medium=some_ad&utm_campaign=sy_jatkuva&fbclid=IwAR0GJvvYeNM1AmMrmiFAb_PDXfqsLKekzakTCyKD66TK8mBc6mzE4AhkdME#91aa638c

 

 

Taloussanomista

 

Uhkaako kassakriisi? Yrittäjä – toimi näin!

Yrittäjän kannattaa olla ensin yhteydessä omaan pankkiin ja seuraavaksi Finnveraan, Suomen Yrittäjistä neuvotaan.

 

https://www.is.fi/taloussanomat/yrittaja/art-2000006443017.html

 

Business Finland