Oppilas- ja opiskelijahuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.

Oppimisen tuen ja oppilashuollon käsikirja Sievi

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

– seuraa, arvioi ja kehittää koko kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia.
– huolehtii kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

– on yksittäiselle oppilaalle annettavia palveluja.
– yksilöllisen tuen vaihtoehtoja ovat kouluterveydenhoitaja, lääkäri, psykologi, kuraattori ja monialainen asiantuntijaryhmä.

Lomakkeita

– Perusopetuksen oppilashuollon_kirjauslomake
– Lastensuojeluilmoitus
– Kiusaamisen selvittelyn lomake Kiva-koulu

– Hakemus henkilökohtaisen avustajan saamiseksi oppilaalle
– Siirtotietolomake kuudennelta luokalta seiskaluokalle

– Siirtolomake perusopetuksesta jatko-opintoihin

Lainsäädäntöä

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet oppilashuolto (luku 8.)
– Opetussuunitelman perusteet lukion opiskelijahuolto

Lasten ja nuorten hyvinvointipalveluja

Kouluterveydenhuolto
Lastensuojelu
Perheneuvola
Kriisiryhmä
Nuorisopsykiatrinen yksikkö (Nuppu)
Nuorisopsykiatrian poliklinikka (PPSHP)
Nuorisopsykologian poliklinikka (KPSHP)

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram