Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.

Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää sekä yhdessä vanhempien kanssa edistää lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa, sisällössä ja toteutuksessa tulee huomioida lasta kunnioittava toimintatapa, pedagoginen monipuolisuus ja myönteiset oppimiskokemukset. Varhaiskasvatuksessa edistetään  perheitä ja lasta osallistavaa toimintakulttuuria, yhteisöllisyytä ja suvaitsevaisuutta.

Varhaiskasvatuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma: Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2018

Sievin kunnan  varhaiskasvatussuunnitelma

Päivähoitotoimisto
Haikolantie 16
85410 Sievi
etunimi.sukunimi@sievi.fi

Varhaiskasvatuksen esimies
Matti Saarenpää, koulutoimenjohtaja
044 4883 247

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
Kristiina Korpi
044 4883 351

Päiväkodin johtaja
Kirsi Salonen
044 4883 350

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Koutonen-Puolimatka Sari
044 4883 365

Toimistosihteeri
Päivähoidon laskutus
Outi Putkivaara
044 4883 352

Sähköisen päivähoitohakemuksen ja päivähoitomaksulaskurin löydät täältä.

Hakemukset ja tulostettavat lomakkeet:

Päivähoitohakemus
Palvelutarpeen muuttaminen
Hoitopaikan irtisanominen
Tuloselvitys
T
iedonsiirtolomake
VAKA-kerho hakemus

Ohjeet:
PÄIVÄKOTI ALKAA_opas

Lapsen sairastuessa
Lääkehoitosuunnitelma

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteriseloste
Varhaiskasvatuksen tietovaranto – Seloste käsittelytoimista

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) käyttöön 1.1.2019 lähtien

Kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda kerää varhaiskasvatuksen tiedot valtakunnallisesti yhteen paikkaan vuoden 2019 alusta lähtien. Tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön. Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tietoja tallentavat varhaiskasvatustoimijat. Lue lisää aiheesta Opetushallituksen sivuilta

 

 

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram