Perhepäivähoito

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
Kristiina Korpi puh. 044 4883 351

Perhepäivähoito on yksilöllistä, pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Sitä voidaan järjestää perhepäivähoitajan tai lapsen kotona tai ryhmäperhepäivähoitona.

Perhepäivähoito hoitajan kotona

Perhepäivähoitaja työskentelee omassa kodissaan ja vastaa oman ryhmänsä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Perhepäivähoitajan ryhmässä voi olla neljä kokoaikaista hoitoa tarvitsevaa lasta mukaan lukien hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

Perhepäivähoitajat toimivat tiimeissä. Tiimitoiminnan tavoitteena on perhepäivähoitajien yhteinen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, sekä vertaisryhmän mahdollistaminen eri-ikäisille lapsille. Perhepäivähoidossa olevalle lapselle sovitaan vakituinen varahoitopaikka.

Perhepäivähoito lasten kotona

Lasten kotona tapahtuva perhepäivähoito on mahdollista, jos perheessä on neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa alle esiopetusikäistä lasta ja vanhemmat opiskelevat tai käyvät työssä kodin ulkopuolella.

Kolmiperhepäivähoito

Kolmiperhepäivähoidossa hoitoryhmä muodostuu useamman perheen lapsista. Kolmiperhepäivähoito toteutuu sovitulla tavalla perheiden kodeissa, edellyttäen yhteen sopivat hoitoajat.

Ryhmäperhepäivähoito

Järvirinteen ryhmäperhepäivähoitokoti
Järvikyläntie 199
85430 Sievi
puh: 044 4883 361
jarvirinne@sievi.fi

Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee neljä kasvattajaa kunnan järjestämissä tiloissa. Lapsiryhmässä on 12 hoitopaikkaa 1–6 vuotiaille lapsille.

Kukonkosken ryhmäperhepäivähoitokoti
Poleentie 29, 85310 Sievi
p. 044 4883366
ryhmis.kukonkoski@sievi.fi

Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kolme kasvattajaa kunnan järjestämissä tiloissa. Lapsiryhmässä on 12 hoitopaikkaa 1–6 vuotiaille lapsille.

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram