Yksityisen hoidon tuet

Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle, jonka kunta on hyväksynyt.

Perheeseen työsuhteessa olevalta hoitajalta edellytetään:
1. Hoitaja on täysi-ikäinen (18v.), eikä ole saman kotitalouden jäsen.
2. Perhepäivähoitajan tai muuta sosiaalialan ammatillista koulutusta ja soveltuvuutta alalle.
3. Hoitaja, jolla ei ole vaadittavaa koulutusta, voi toimia yksityisenä perhepäivähoitajana korkeintaan vuoden.

Lasten päivähoitolain 28 § mukaan niiden henkilöiden tai yhteisöjen, joilla on hoidossa lapsia korvausta vastaan enemmän kuin kaksi viikkoa, on ilmoitettava toiminnasta alueen päivähoitotoimistoon. Mahdollisista muutoksista on myös ilmoitettava välittömästi.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuen maksatuksesta vastaa Kansaneläkelaitos.
Lasten yksityisen hoidon tuen -hakemus löytyy Kansaneläkelaitokselta

Sievin kunnan lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisän myöntämisen perusteet ja ohjeet 1.8.2016 alkaen

 Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, kun perhe palkkaa hoitajan kotiin työn tai opiskelun vuoksi. (lasten kotona tapahtuva yksityinen perhepäivähoito). Yksityisen hoidon tuen kuntalisää haetaan päivähoitotoimistosta. Yksityisen hoitajan tulee olla kunnan hyväksymä ja hyväksymisestä merkintä Kelan WH2 lomakkeessa.

Hoitajalta edellytetään:
1. Hoitaja on täysi-ikäinen (18 v.), eikä ole saman kotitalouden jäsen
2. Perhepäivähoitajan koulutus ja soveltuvuus alalle
3. Hoitajan koulutus- ja työkokemusvaatimuksesta voidaan poiketa, jos perhe työnantajana on hyväksynyt hoitajan ja työsuhde kestää enintään yhden toimintakauden (elokuu-heinäkuu) / yhden vuoden
4. Mikäli hoitajalta puuttuu tehtävään vaadittava koulutus, hän voi toimia yksityisenä hoitajana enintään yhden toimintakauden/yhden vuoden

Lapsen hoito voi olla kokopäiväistä, jolloin hoitoaika on vähintään viisi tuntia päivässä tai osapäiväistä, jolloin hoitoaika on enintään 5h/päivä.

Yksityisen hoidon kuntalisän määrät perhepäivähoidossa 1.8.2019 lähtien:

Sovitut hoitopäivät Kuntalisän määrä kokopäivähoidossa
(yli 5 h/pv) 1.8.2019 alkaen
Kuntalisän määrä osapäivähoidossa
(alle 5 h/pv) 1.8.2019 alkaen
yli 15 pv/kk 221,4 euroa 121,80 euroa
11–15 pv/kk 166,00 euroa 91,30 euroa
1–10 pv/kk

 

121,80 euroa

 

67,00 euroa

 

Esiopetuksessa olevan lapsen osalta sovelletaan hoitoajasta riippumatta osapäivähoidon taulukkoa lukuun ottamatta kesäaikaa.
Kuntalisän suuruus ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin hoitomaksu ja Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen välinen erotus.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen:

  • Kuntalisän maksatus alkaa hoidon alkamispäivästä ja päättyy hoidon päättymispäivään
  • Kuntalisää maksetaan takautuvasti korkeintaan kahdelta kuukaudelta.
  • Kuntalisää ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta.
  • Kouluun menevästä lapsesta kuntalisän maksatus päättyy 31.7. Hoidon muuttuessa kesken kalenterikuukauden, kuntalisää tarkistetaan lähimpänä olevan kuukauden alusta.
  • Maksupäivä: kuntalisä maksetaan kuukauden viimeisenä päivän.

 

Perhe hakee yksityisen hoidon tuen kuntalisää ja se maksetaan suoraan perheen palkkaamalle hoitajalle. Soveltuvin osin noudatetaan Kelan myöntämän lakisääteisen yksityisen hoidon tuen myöntämisperusteita. Samanaikaisesti kuntalisän lisäksi perhe ei voi saada kotihoidontukea, palveluseteliä eikä kunnalista päivähoitopaikkaa.

Linkkejä

www.kela.fi
www.etera.fi
www.vero.fi
www.palkka.fi
www.hoitopaikka.net

Lasten yksityisen hoidon
tuen hakeminen – KELA

Lomakkeita

Yksityisen perhepäivähoitajan ilmoitus
Yksityisen hoidon tuen kuntalisähakemus

 

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram