Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta Kirkonseudun kortteli 228 (Jussinmäentie)

Liitetiedostot