Kaivannaisjätteen jätealuetta koskeva ympäristölupahakemus

Sj-Kaivuu Ay / Heikki Jokitalo on jättänyt Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hakemuksen Kukonkylän sillan (kt.86) purkamisessa ja uuden sillan rakentamisessa syntyvien puhtaiden pintamaiden läjittämisestä Sievin kunnan Kukon kylässä tiloille Ala-Kukko Rn:o 12:43 ja Hangashaka Rn:o 4:31. kiinteistöt omistaa Heikki Jokitalo.