Kuulutus soran ottamista koskevaan maa-aineslupapäätökseen

Sievin kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy:lle maa-ainesten ottamisluvan soran ottamiseksi Sievin kunnan Kiiskilän kylässä ns. Tunturikankaan sora-alueelle tilalle Sievin Valtionmaa Rn:o 746-893-10-1.