Ympäristöluvan rauettaminen

Kallion louhintaa ja louheen murskausta koskevan ympäristöluvan rauettaminen, VR Track Oy (nykyisin NRC Group Oy)