Työttömän työnhakijan terveystarkastus

Työttömillä työnhakijoilla tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollisuus hakeutua maksuttomaan terveystarkastukseen. Voit saada lähetteen terveystarkastukseen esimerkiksi TE-toimistosta, aktivointisuunnitelman päivityksessä, TYP-tapaamisessa tai kunnan työllisyyspalveluista.
Tarkastuksessa arvioidaan tämänhetkistä terveyttäsi ja riskitekijöitä, jotka aiheuttavat hoitamattomana sairastumisen uhkaa. Tarvittaessa ohjataan tarvitsemiesi palvelujärjestelmien piiriin. Tavoitteena on terveyden edistäminen, työkyvyn ylläpitäminen ja terveellisten elämäntapojen vahvistaminen.
Terveystarkastus pitää sisällään laboratoriokokeet ja käynnin terveydenhoitajalla.

Toimi näin

Voit saada lähetteen terveystarkastukseen esimerkiksi TE-toimistosta, aktivointisuunnitelman päivityksessä, TYP-tapaamisessa tai kunnan työllisyyspalveluista.

Maksullisuustieto

Peruuttamattomasta ajasta peritään Kallion hinnaston mukainen maksu.