Rakentaminen

Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaisvalvontaa yleisen edun kannalta, jonka tarkoituksena on neuvonnan ja ohjauksen, lupakäsittelyn, valvonnan sekä pätevien suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien avulla edistää terveellistä, turvallista ja ympäristöön sopivaa rakentamista.  Rakentamisen hyvä laatu on kaikkien osapuolten yhteinen tavoite. Tähtäämme toiminnallamme siihen, että asiakkaat mieltävät meidät tasapuolisina, oikeudenmukaisina ja inhimillisinä yhteistyökumppaneina.

Sievissä ympäristölautakunta toimii ympäristö- ja  rakennusasioiden valvontaviranomaisena, hallintosäännöllä on siirretty osa ympäristölautakunnan toimivaltaan kuuluvista päätöksistä rakennustarkastajan päätettäväksi.

Ympäristötoimiston käyntiosoite on Haikolantie 16 (Sievin kunnantalo, toinen kerros)
Postiosoite: Haikolantie 16, 85410 SIEVI
Rakennustarkastaja Harri Häivälä 044 4883 265
Toimistosihteeri Merja Honkala 044 4883 268

© 2018 Sievi.fi All Rights Reserved

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Instagram