Erityissuunnitelmat

Työpiirustukset

Työpiirustuksissa esitetään pohja- ja leikkauspiirrokset yksityiskohtaisesti mitoitettuna työn suorittamista varten. Työpiirustukset ovat yleensä mittakaavassa 1:50.

Rakennepiirustukset ja lujuuslaskelmat

Rakennepiirustuksissa ja lujuuslaskelmissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys ja mitat työn suoritusta varten. Niissä esitetään myös rakenteiden lämmön-, kosteuden- ja vedeneristykset. Rakennepiirustukset edellytetään yleensä laadittaviksi jo yksikerroksisesta omakotitalosta alkaen sekä muista rakennuksista kun jänneväli ylittää 8 m.

Ilmanvaihto ja lämmityslaitepiirustukset

Ilmanvaihtopiirustuksissa esitetään ilmanvaihdon järjestäminen ja toiminta, tavoitearvot, kanavointi ja niiden eristykset sekä laitteiden mitoitus. Lämmityslaitepiirustuksissa esitetään lämmityksen järjestäminen ja toiminta laitteineen, varusteineen sekä laitteiden mitoitus.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistopiirustukset

Piirustuksissa esitetään vesi- ja viemärijärjestelmät laitteineen, varusteineen ja mitoituksineen.

Pohjatutkimus

Rakennuspaikan niin edellyttäessä on tehtävä rakennuksen perustamistavan määrittämiseksi pohjatutkimus. Rakennesuunnitelmien mukana on toimitettava pohjatutkimus ja -rakennussuunnitelma, jos se on rakennusluvan ehtona. Rakennuslupaa haettaessa vaaditaan esitettäväksi myös rakennusten perustamisen perusratkaisut ja lähtökohdat.

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram