Haja-asutuksen jätevedet

Kun jätevedet puhdistetaan asiallisesti, asuinympäristön ja rantojen hygieeniset haitat vähenevät, vesien rehevöityminen hidastuu ja riski pohjaveden pilaantumiselle pienenee. Luokitellulla pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä sijatsevan rakennuksen jätevesijärjestelmä on kunnostettava 31.10.2019 mennessä, jos se ei jo täytä lain vaatimuksia. Pohjavesialueet Sievissä (kartta).
Vanhan jätevesijärjestelmän uusiminen vaatii toimenpideluvan. Jätevesijärjestelmän suunnittelemiseksi tulee ottaa yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan, joka tekee kiinteistökohtaisen käynnin ja laatii tarvittavat asiakirjat lupahakemusta varten. Lisätietoa: ympäristösihteeri; puhelin 044-4883 264 tai rakennustarkastaja; puhelin 044-4883 265.

Huom! Jätevesijärjestelmän uusiminen tai rakennuksen liittäminen jätevesiviemäriin kuuluvat korjausavustusten piiriin.  Korjausavustuksia voivat hakea ruokakunnat (kotitaloudet), joissa on 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö. Tulot ja varallisuus vaikuttavat avustuksen saantimahdollisuuteen. Lisätietoa löydät ARA n sivustolta.

Jos rakennus sijaitsee edellä mainittujen alueiden ulkopuolella, kunnostaminen voidaan tehdä vasta muun suuremman remontin tai korjaus- tai muutostöiden yhteydessä. Uusissa kiinteistöissä vaatimukset on toki täytettävä heti.

Jätevesijärjestelmä ei edellytä uusimista, jos

 • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty v. 2004 tai sen jälkeen,
 • kiinteistö liitetään viemäriverkostoon,
 • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä,
 • kiinteistöllä kaikki vakituisesti asuvat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 tai
 • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

 

Jätevesijärjestelmä on kuitenkin saatettava heti säännösten mukaiseksi, mikäli kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumista, hygieenistä haittaa tai haittaa naapureille.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, mikäli jätevesien määrä on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Poikkeuslupa myönnetään korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Hakemuksen käsittelystä peritään  Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 120 euron maksu.

Lomakkeet jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseen:

 • Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä
 • Jätevesijärjestelmän kuvaus(Liite 2)
 • Selvitys kiinteistöjen jäteveden vähäisyydestä (Liite 3A)
 • Selvitys kiinteistöjen liittämisestä jätevesiviemäriin (Liite 3B)
 • Selvitys kiinteistön haltijoiden korkeasta iästä ja muista elämäntilanteeseen liittyvistä erityisistä tekijöistä (Liite 3C)
 • Selvitys kiinteistöjen haltijoiden työttömyydestä, sairaudesta ja sosiaalisesta suoritusesteestä (Liite 3D)

Poikkeamishakemukseen on liitettävä mukaan asemapiirros, josta ilmenee rakennusten, jäteveden käsittelyjärjestelmien ja purkupaikkojen sijainnit, sekä rajat ja talousvesikaivot.

Löydät lisää tietoa jätevesijärjestelmän kunnostamisesta seuraavilta sivustoilta:

JÄTEVESIOPAS -sivusto

Ympäristöhallinon verkkopalvelu; Kiinteistön jätevesien käsittely

Apua  jätevesijärjestelmän valintaan:
Vesihuoltotulkki

 

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram