Kuuleminen

Hakijan järjestämänä

Rakennusluvan hakijan on tiedotettava lupahakemuksesta rakennuspaikalla (esim. kyltti jossa ilmoitetaan luvan tarkoitus ja hakijan yhteystiedot). Lisäksi naapureita tulee kuulla kirjallisesti. Naapureita ovat rajanaapurit sekä kadun tai tien sekä kapean vesistön toisella puolella oleva kiinteistö. Tarvittaessa myös tienpitäjä.  Naapuri varmentaa nähneensä suunnitelmat allekirjoituksella asemapiirrokseen tai lupahakemukseen tai naapurien mielipide kirjataan kunkin osalta omalle lomakkeelleen. Tärkeintä asiassa on, että kuultava naapuri on todella nähnyt suunnitelman, jota aiotaan toteuttaa.

Viranomaisen järjestämänä

Mikäli tiedottaminen tehdään kunnan toimesta, se viivästyttää luvan käsittelyä vähintään kaksi viikkoa sekä aiheuttaa kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisen kustannuksen luvan hakijalle. Kirjeen perille menemiseen lasketaan kuluvan 7 päivää ja tästä on huomautuksen tekemiseen varattava 7 päivää. Naapureilla on mahdollisuus tutustua suunnitelmiin rakennusvalvontatoimistossa. Mikäli hankkeessa tulee sovellettavaksi ympäristövaikutusten arviointimenettely, on kuulemisaika 14 + 7 päivää.

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram