Pääpiirustukset

Rakennuslupahakemuksen liitepiirustukset

1. Asemapiirros mittakaavassa 1:200 tai 1:500 tai 1:1000

Esitetään tontista seuraavat tiedot:
-rajamitat
-rajakivet (pyykit) numeroituna
-korkeuskäyrät
-tilan nimi ja rekisterinumero
-pihajärjestelyt/pihamaan rakenteet
-autopaikat
-olemassa oleva puusto- ja kasvillisuus
-suunnitellut istutukset koskien asemakaava-aluetta
-tie- / katuliittymän sijainti
-rantaviivan sijainti rantatontilla
Esitetään rakennukset ja rakennelmat seuraavasti:
-etäisyydet rajoista, rakennuksista, rantaviivasta
-rakennuksen päämitat
-rakennettavien rakennusten kerrosluvut
-rakennettavien rakennusten käyttötarkoitukset
-kattojen harjaviivat
-vanha tai uusi rakennus tai laajennus erilaisin merkinnöin
-purettava rakennus pisteviivalla

Ympäristö esitettävä seuraavasti:
-naapuri kiinteistöt ja rakennukset väh. 5 metrin etäisyydellä
-tiet ja kadut nimettynä

Asemapiirroksen tai pohjapiirroksen seliteosassa esitetään:
-asemakaavamääräykset- ja merkinnät
-rakennuspaikan pinta-ala
-rakennusoikeus
-rakennettu kerrosala
-purettava kerrosala
-jäljellä oleva rakennusoikeus
-rakennusten kerros- ja kokonaisalat
-käyttötarkoitukset
-kerrosluvut

2. Pohjapiirrokset mittakaavassa 1:50 tai 1:100

Piirretään seuraavat rakennuksen kerrokset:
-pohjakerros
-kellarikerros
-välikerrokset
-ullakkokerros

…joista esitetään seuraavat asiat:
-päämitat
-kerroksen ja tasojen korkeusasemat
-ulko- ja väliseinät
-ovet kokoineen, ikkunat kokoineen, turvalasit, aukot, reiät, kuilut
-ovien avautumissuunnat
-alaslaskettujen kattojen sijainti
-tulisijat, hormit
-rakennusainemerkinnät
-huoneiden ja tilojen käyttötarkoitukset
-kiintokalusteet piirrettynä
-palo-osastoinnit, varatiet (hätäpoistuminen)
-lämmitysjärjestelmä, kattilahuone, polttoaineen sijoitustilat
-käytettävä polttoaine piirrosmerkinnällä
-ilmanvaihtojärjestelmästä selvitys

3. Leikkauspiirros/-piirrokset mittakaavassa 1:50

Leikkauspiirroksessa esitetään:
-rakennusosat ja rakenteet sekä niissä olevat aukot ja ulkonemat
-rakennusainemerkinnät
-perustusten, maanpinnan, sokkelin yläpinnan, seinän ja vesikaton leikkauspisteen sekä vesikaton harjan korkeusasemat
-kerrosten ja tasojen korkeusasema
-huoneiden vapaa korkeus. Ylä-, väli- ja alapohjien rakenteiden kokonaismitat
-vapaa korkeus ulkonemien alla sekä ajo-kulkuaukkojen vapaa korkeus
-rakenteiden materiaalit ja mitoitus ellei laadita erillistä rakenneleikkausta

4. Julkisivupiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50

Esitetään kaikki näkyvät rakennuksen julkisivut (laajennushankkeista vain ne jossa laajennus näkyy)

Julkisivusta esitetään:
-ulkoseinä- ja vesikattopinnat
-ikkunat, ovet, luukut, säleiköt
-aukot, syvennykset, ulkonemat
-näkyvät pilarit ja palkit
-mainos- ja muut ulkonevat kiinteät laitteet
-ulkotasot, katokset, parvekkeet, ulkoportaat kaiteineen ja käsijohteineen
-räystäslinja
-talotikkaat, kattotikkaat, kattosillat, lumiesteet
-ilmanvaihtokonehuoneet ja muut ulkonevat laitteistojen osat
-savupiiput (savupiipun korkeus ja huipun korkeusasema), paloluukut
-maanpinnan korkeusasema ja suunniteltu korkeusasema
-sokkelin yläpinnan, räystään ja seinän leikkauspisteen, vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat
-aidat, tukimuurit
-rakennuksen eri osien värit ja materiaalit
-ilmansuunnan merkintä, johon julkisivu näkyy

Nimiössä esitetään:

-rakennuspaikan tiedot
-rakennustoimenpide
-hakijan tiedot: nimi ja osoite
-piirustuslaji ja numerointi
-piirustusten laatija; nimen selvennys / allekirjoitus

 

 

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram