Tontti/rakennuspaikka

Omakotitalon rakennushanke kannattaa aloittaa rakennuspaikan valinnalla ja sitten suunnitella kyseiselle tontille sopiva rakennus. On otettava huomioon tontin tarjoamat mahdollisuudet ja myös tontin asettamat rajoitukset rakentamiselle.
Rakennushanke voi tietyillä alueilla edellyttää rakentamisen maankäytöllisten vaikutusten tarkastelua rakennuslupamenettelyä laajemmin eli suunnittelutarveratkaisun (kartta) hakemista rakennusluvan lisäksi. Tuossa kartassa rajauksen sisään jäävillä asemakaava- ja osayleiskaava-alueilla voidaan kaavaa kuitenkin suoraan käyttää rakennusluvan perusteena.
Tontin sijoittuessa pohjavesialueelle (kartta), tulee tämä huomioida mm. jätevesijärjestelmän ja lämpökaivon rakentamista suunnitellessa.

Tietoa kiinteistökaupasta ja lainhuudon hakemisesta löytyy maanmittauslaitoksen sivustolta.

Kuntaliiton julkaisuun: Harkitsetko rakentamista haja-asutusalueelle,  on koottu asioita, joista voi olla apua rakennuspaikkaa valitessaan.

Allaolevasta linkistä:

Teknisen toimen tonttisivulle.

 

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram