Työnjohtajat

Vastaava työnjohtaja

Rakennushankkeeseen on hyväksytettävä vastaava työnjohtaja jos lupapäätöksessä niin edellytetään (aina uuden rakennuksen rakentamisen yhteydessä). Työnjohtajaksi hakeudutaan kirjallisesti (rakennuslupahakemuslomakkella)
ja mikäli hakeudutaan ensimmäistä kertaa, on liitettävä mukaan opintotodistus ja selvitys työkokemuksesta ja käytettävä erillistä työnjohtajan hakemuslomaketta. Myös rakennuksen purkaminen edellyttää usein vastaavan työnjohtajan hyväksymistä.

Vastaavan työnjohtajan tulee johtaa rakennustyötä ja vastata sen suorittamisesta rakennuslupaehtojen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti.  Omakotirakennuksen vastaavalla työnjohtajalla on yleensä oltava vähintään rakennusmestarin koulutus ja kokemusta työnjohtotehtävistä. Vaativampien kohteiden työnjohtajalla tulee olla insinöörin tutkinto. Pienehkön ja rakenteiltaan yksinkertaisen rakennuksen vastaavana työnjohtajana voi toimia myös henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan tehtävään tarvittavat edellytykset (harkitaan aina tapauskohtaisesti).

Vastaavan työnjohtajan tulee pitää työmaasta tarkastusasiakirjaa . Tarkastusasiakirjaa säilytetään työmaalla ja luovutetaan loppukatselmuksessa lupa-asiakirjoihin liitettäväksi.

KVV- ja IV-työnjohtaja

Milloin rakennuslupapäätöksessä edellytetään, tulee vesi- ja viemärilaitteiden sekä ilmanvaihtolaitteiden rakennustyössä olla rakennusvalvontaviranomaisen erikseen hyväksymät henkilöt, jotka vastaavat kyseisten laitteistojen asentamisesta.
Kvv- tai IV- työnjohtaja vastaa kiinteistön sisäisten LVI-töiden suorituksesta säännösten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Haku tai ilmoitusmenettely sama kuin edellä mainittu vastaava työnjohtaja.

Työnjohtajien pätevyysvaatimuksista lisää tietoa alla olevasta ohjeesta:

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta .

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram