Vanhat kärrytiet ja kesäpolut Sievin kartalle ja Topoteekkiin

Aarre Sievissä -hanke järjestää tapahtuman, jossa merkitään kartta-aineistoon Sievissä käytössä olleet ja vieläkin käytössä olevat vanhat kärrytiet, kesäpolut, ruumiinkantopolut, metsänhoitotiet, Tervatien pohjat ja muut vastaavat kulttuurihistorialliset reitit.

Samassa tapahtumassa kerätään muistitietoa vanhojen reittien käyttöhistoriasta.

Merkinnät ja muistitieto kootaan Sievin digitaaliseen kotiseutuarkistoon eli Sievin Topoteekkiin.

Tietoa kerätään myös luontokohteista sekä vanhojen elinkeinojen merkeistä. Esimerkiksi kiinnostavat puut, terva – ja rautahytit, tervahaudat ja vastaavat pyritään merkitsemään Topoteekkiin.

Valtuustosalissa on esillä paperisia karttapohjia, joihin voi merkitä tai korjailla reittimerkintöjä. Tilaisuudessa on käytössä myös digikarttoja, Sievin paikannimistö sekä vanhoja Sievin karttoja eri vuosilta.

Paikalla on sieviläisiä kotiseutuharrastajia, metsien ja maastojen tuntijoita. 

Tapahtuma alkaa

Tapahtuma päättyy

Tapahtumapaikka

Kunnantalo, valtuustosali

Tapahtumaluokka

Tapahtuma

Järjestäjä

Aarre Sievissä -hanke

Yhteyshenkilön nimi

Anne Ruuttula-Vasari

Yhteyshenkilön puhelin

044 4883 493
Vanha kartta

Tapahtumat