Lomakkeet

Allaolevista linkeistä avatuu joko asianomainen lomake suoraan taikka sivusto, josta pääsee edelleen ao. lomakkeeseen.

Maa-ainesten oton ilmoituslomake (suomi.fi)
Maa-aineslupahakemus
Naapurinkuuleminen maa-aineslupahakemukseen
Jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa
Ympäristölupa  ja
maataloustuotannon ympäristölupiin lupahakemukset
Aumausilmoitus
Meluilmoitus
Kiinteistön jätevesiselvitys (ympäristöhallinto)

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti (yleisohje)
( toimialakohtaiset ohjeet: energiantuotantolaitos, jakeluasema, asfalttiasema)

 

 

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram