Kompostointi-ilmoitus elintarvikebiojätteen kompostoinnista

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus Jokilaaksojen jätelautakunnalle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu uudistuneeseen jätelakiin ja koskee vakituisten asuntojen ohella myös vapaa-ajan asuntoja. Ilmoitus tulee tehdä vaikkei kompostointi olisi ympärivuotista. Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä 31.12.2022 mennessä. 1.1.2023 jälkeen aloitetusta kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus kahden kuukauden (2 kk) sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Ilmoituslomakkeen voit  ladata: Jokilaaksojen jätelautakunnan verkkosivuilta.