Avustukset

Avustukset rakennusperinnön hoitoon 

ELY-keskuksen myöntämällä rakennusperinnön hoitoavustuksella tuetaan korjaustoimenpiteitä, jotka säilyttävät suomalaista rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä jälkipolville. Hakemus toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ensisijaisesti sähköisesti. Avustusten hakuaika on vuosittain loka-marraskuussa, tarkat hakuajat ELY-keskuksen verkkosivuilla vuosittain viimeistään haun alkaessa.

Avustus öljylämmityksen vaihtoon – tarjolla jopa 4 000 euroa pientalon omistajalle:

5.3.2024
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää edelleen suosittuja 4 000 € (pientalossa siirrytään kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun) ja 2 500 € (muut lämmitysmuodot) avustuksia öljylämmityksestä luopuville pientalojen omistajille. Avustuksia myönnetään niin pitkään kuin jäljellä oleva 35,6 miljoonan euron rahapotti riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2025 saakka.
Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. ELY-keskuksen avustuspäätöksen saa tällä hetkellä noin kolmessa kuukaudessa hakemuksen jättämisestä.

Lisätietoa avustuksesta ELY-keskuksen sivuilla (ely-keskus.fi

Korjausavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). myöntää avustuksia iäkkään ja vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin. Olemassa olevien hissien esteettömyyskorjauksia ei enää 2024 alkaen avusteta. Avustuksilla on jatkuva hakuaika. Korjaustöitä ei saa aloittaa, ennen kuin avustuspäätös on tehty tai korjaustoimenpiteiden tekninen tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty. Korjausavustuksiin käytettävissä oleva määräraha pienenee vuonna 2024 huomattavasti. 

Avustusta voit hakea ensisijaisesti  sähköisen asioinnin kautta.

Korjausavustusten hakemiseen lisätietoa meiltä rakennusvalvonnasta ja :

  • Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojalta tai 
  • ARAn puhelinpalvelusta puh. 029 525 0818 Palvelu on avoinna ti-to klo 9-15 (heinäkuussa ti-ke 9-15).
    Sähköpostiosoite on:  korjausavustus [at] ara.fi (korjausavustus[at]ara[dot]fi)

ARAn energia-avustus

Ara on myöntänyt energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2023. Energia-avustukset päättyvät vuoteen 2023. Avustuksia ei voi enää hakea.
Lue lisää asiasta: ARA, energia-avustukset