Avustukset

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022.

Ohjeet avustuksen hakemiseen löydät ARAn verkkosivuilta - siellä on myös mm. luettelo korjaustoimenpiteistä, joihin avustusta on mahdollista saada. 

Sisäilmaongelmaisten asuntojen kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun voi saada avustusta vuoden alusta

Valtioneuvosto on hyväksynyt asiaa koskevan asetusmuutoksen 30.12.2019

Lue lisää asiasta: Ympäristöministeriön tiedote

Korjausavustukset

Vuoden 2017 alusta korjausavustushakemusten vastaanottaminen ja avustusten myöntäminen on siirtynyt kokonaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA lle). Avustuksia myönnetään iäkkään ja vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen. Avustuksilla on jatkuva hakuaika. Korjaustöitä ei saa aloittaa, ennen kuin avustuspäätös on tehty tai korjaustoimenpiteiden tekninen tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty

Avustusta voit hakea ensisijaisesti  sähköisen asioinnin kautta.

Korjausavustusten hakemiseen lisätietoa meiltä rakennusvalvonnasta ja :

  • Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojalta tai 
  • ARAn puhelinpalvelusta puh. 029 525 0818 Palvelu on avoinna ti-to klo 9-15 (heinäkuussa ti-ke 9-15).
    Sähköpostiosoite on:  korjausavustus [at] ara.fi

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Avustusten hakuaika päättyy yleensä marraskuun lopussa. Hakemus toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ensisijaisesti sähköisesti.