Monialainen asiakasyhteistyöryhmä

Asiakasyhteistyöryhmässä käsitellään sieviläisten työikäisten henkilöiden koulutus-, työ- ja kuntoutusasioita asiakkaan suostumuksella silloin, kun nähdään tarpeen arvioida asiakkaan tilannetta ja tehdä suunnitelmaa monialaisena verkostoyhteistyönä asioiden eteenpäin viemiseksi.

Ydintyöryhmässä ovat mukana lääkäri, sosiaaliohjaaja, Te – toimiston/TYP – palveluiden asiantuntija, Ppky Kallion työkykykoordinaattori, Kelan palveluasiantuntija sekä yhteyshenkilönä Sievin kunnan työllisyyskoordinaattori. Lisäksi työryhmään kutsutaan muita asiakkaan verkostossa mukana olevien tahojen edustajia asiakkaan suostumuksella. Työryhmä kokoontuu Sievissä noin 3-4 kertaa vuodessa.

Ryhmän toiminta perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen. Jokainen verkostotoimija voi täyttää asiakkaansa kanssa suostumuslomakkeen ja esittää asiakkaansa tilanteen käsittelemistä yhteistyöryhmässä toimittamalla suostumuslomakkeen ryhmän yhteyshenkilölle.

Suostumuslomakkeen ja lisätietoja mm. toiminnasta ja kokoontumisaikatauluista saa työllisyyskoordinaattorilta.

Toimi näin

Ryhmän toiminta perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen. Jokainen verkostotoimija voi täyttää asiakkaansa kanssa suostumuslomakkeen ja esittää asiakkaansa tilanteen käsittelemistä yhteistyöryhmässä toimittamalla suostumuslomakkeen ryhmän yhteyshenkilölle.

Suostumuslomakkeen ja lisätietoja mm. toiminnasta ja kokoontumisaikatauluista saa työllisyyskoordinaattorilta.
 

Yhteystiedot

Karoliina Satomaa
työllisyyskoordinaattori
044 4883 322
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi