Vaikuttamistoimielimet

Kunnassa on hyvinvointityöryhmä, lapsiasiainneuvosto, nuorisovaltuusto, nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä kyläneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Vaikuttamistoimielimet eivät ole kunnan viranomaisia eivätkä siten voi tehdä hallintopäätöksiä. Vaikuttamistoimielimet voivat osallistua päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla ja niiden edustajille voidaan antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa toimielimen päätöksellä.


MUISTIOT 2023

Hyvinvointityöryhmä

Kyläneuvosto
1/2023 Muistio 09.02.2023

Lapsiasiainneuvosto

Nuorisovaltuusto

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto