Vaikuttamistoimielimet

Kunnassa on hyvinvointityöryhmä, lapsiasiainneuvosto, nuorisovaltuusto, nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä kyläneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Vaikuttamistoimielimet eivät ole kunnan viranomaisia eivätkä siten voi tehdä hallintopäätöksiä. Vaikuttamistoimielimet voivat osallistua päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla ja niiden edustajille voidaan antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa toimielimen päätöksellä.