Taksat, ohjeet ja määräykset

Tälle sivulle on koottu taksoja, ohjeita ja määräyksiä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) ja Suomen rakentamis- määräyskokoelman (RakMK) lisäksi on rakentamisessa noudatettava Sievin kunnan rakennusjärjestystä. Lisäksi kaavat säätelevät rakentamista.

Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK)

"Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia, vaan muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää, jos ne täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset.

Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät."