Leivän lähteet

Nykyisen Sievin leivän lähteitä ovat perinteisen maatalouden ohella lukuisat teollisen alan työpaikat ja palveluammatit.

Sieviläisten leivän lähteet ovat pitkään olleet kiinni maassa ja metsässä. Aivan 1800-luvun lopulla suurin osa väestöstä sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta.

Vuonna 1940 vielä 88,5 % väestöstä sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta. Sodan jälkeen teollisuuden ja palveluiden osuus alkoi kasvaa.

Vuonna 2004 Sievissä oli peltoa viljelyksessä yhteensä 9 417 hehtaaria lypsykarjatiloja 99. Vuonna 2017 noin 12 prosenttia saa elantonsa maataloudesta ja lypsykarjatiloja on 52.

Elinkeinomurros on ollut valtava viime vuosina. Suurimmat työllistäjät Sievissä vuonna 2017 ovat Scanfil, Sievin Jalkine, Sievin kunta ja Ojala-Yhtymä. Väestöstä noin 55 prosenttia saa elantonsa jalostuksesta eli teollisista työpaikoista.