Ikäihmiset

Hyvä ikääntyminen

Ikääntyminen voi tuoda mukanaan erilaisia haasteita, jotka voivat vaikuttaa toimintakyvyn muuttumiseen. Myös erilaiset elämänmuutokset saattavat vaikuttaa sosiaaliseen kanssakäymiseen, jonka seurauksena voi tulla yksinäisyyttä. Aktiivisen elämäntavan ylläpitäminen kannattaa ja se pitää niin mielen kuin kehonkin kunnossa sekä luo ystävyyssuhteita samassa elämäntilanteessa oleviin.

Sievissä ikäihmisen osallisuutta ja toimintakykyä tuetaan kaikissa elämän tilanteissa ja terveyttä pyritään edistämään erilaisin keinoin niin, että ikäihmiset pystyvät elämään hyvää ja aktiivista elämää iästä ja toimintakyvystä riippumatta. Ikäihmisille on tarjolla palveluita, joilla pyritään tukemaan omassa kodissa asumista mahdollisimman pitkään. Myös aktiivisten järjestöjen ja vapaaehtoisten toiminnalla on merkittävä rooli ikäihmisten hyvinvoinnin tukemisessa.

Vaikuta kunnassa

Sievin kunnassa vaikuttamistoimielimenä on vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia kunnan ikäihmisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista. Vanhus- ja vammaisneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä toimikunta, joka on koottu kunnassa toimivien eri järjestöjen valitsemista edustajista.

 

Linkit

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Näin annat naapuriapua turvallisemmin -ohje

Tietoa ikäihmiselle kotona asumisen turvaksi (pdf)

Korjausavustukset - ARA 

Vanhustyön keskusliiton sivustolta löydät esimerkiksi alueemme korjausneuvojan yhteystiedot ja ohjeen korjausneuvonnan hakemiseen:
Vanhustyön keskusliitto - Ikäihmisille ja omaisille

Varautuminen kotona: 72 tuntia-pärjäisitkö omin avuin?
 

Yhteystiedot

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet

Sievin kunnan edustaja
PPKY Kallion ikäneuvostossa
vs. hallintopäällikkö
Päivi Rossi
044 4883 201

Sievin kunnan luottamushenkilöedustaja
PPKY Kallion ikäneuvostossa
Mauno Jussila
050 0681 028

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi