Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla.

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamisille, joka muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta.

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä.

Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.

Varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään ja opiskeluun.

Jokaisella lapsella on oikeus kuulua ryhmään, osallistua yhteiseen toimintaan sekä kasvaa omaan potentiaaliinsa vahvuukisen ja myönteisten oppimiskokemusten avulla yhdessä vertaistensa kanssa!

 

 
 

 

Yhteystiedot

Varhaiskasvatustoimisto
Haikolantie 16
85410 SIEVI
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi

varhaiskasvatuspäällikkö
Kristiina Korpi
044 4883 351

päiväkodin johtaja
Outi Pudas
044 4883 350

toimistosihteeri
Outi Putkivaara
044 4883 352

Asioi verkossa

eDaisy (varhaiskasvatushakemus)
DaisyFamily

Linkit

Varhaiskasvatuslaki
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022
Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus
Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset

 

Suunnitelmat ja ohjeet