Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen


Varhaiskasvatukseen ei ole erillistä hakuaikaa, vaan hakea voi ympäri vuoden. Päiväkotiin, perhepäivähoitoon ja varhaiskasvatuksen kerhoon haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella. Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta ja se tulee jättää neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa. Jos perhe tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa pikaisesti esim. huoltajan työ- tai opiskelupaikan saamisen vuoksi on varhaiskasvatuspaikan järjestelyaika kaksi viikkoa. Huoltajat saavat tiedon varhaiskasvatuspaikasta sähköisellä päätöksellä. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti.

Kun olet saanut päätöksen hoitopaikasta

Mikäli lapsesta on maksettu kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, ilmoita varhaiskasvatuksen alkamisesta Kelan toimistoon. Sovi varhaiskasvatuspaikan kanssa tutustumiskäytännöistä.

Tulotietojen toimittaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten täytyy perheen tulotiedot liitteineen toimittaa varhaiskasvatustoimistoon viimeistään hoidon aloituskuukauden loppuun mennessä. Tulotietojen ilmoittaminen tapahtuu varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta ja se vaatii tunnistautumisen. Mikäli valitset sähköisessä asioinnissa kohdan: hyväksyn korkeimman asiakasmaksun, ei tuloselvitystä tarvitse palauttaa. Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä ansiotuloa korvaavat tulot. 
 

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka tulee sanoa irti ennen hoidon päättymistä tunnistautumista vaativan sähköisen asioinnin kautta. Varhaiskasvatusmaksu laskutetaan kirjalliseen irtisanomispäivään saakka, vaikka viimeinen hoitopäivä olisi ollut aiemmin. Paikan irtisanominen lopettaa hoitosuhteen ja päivähoitopaikan myöntämispäätös raukeaa. Muista lisäksi ilmoittaa lapsen päiväkotiin/perhepäivähoitajalle/ryhmikseen hoito-paikan irtisanomisesta.

Varhaiskasvatuspaikan voi tilapäisesti irtisanoa kesän aikana, mikäli irtisanomisaika on vähintään 4 vk. 
Lasten kotihoidon tukea ei voi saada ennen kuin hoitopaikka on irtisanottu
(esim. kesällä yli kuukauden poissaolot).

Yhteydenotot ja palveluohjaus: päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatustoimisto.