Varhaiserityiskasvatus

Sievissä lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Lapsen tuen tarve voi olla mm. puheen ja kielen kehityksen alueella, sosiaalisessa ja tunne-elämän kehityksessä, käyttäytymisessä, motoriikassa, tarkkaavaisuudessa ja kehittymisessä tai hahmottamisessa.

Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen tuen tarpeen määrittely, kirjaaminen ja tuen järjestäminen sisällytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (VASU), jota arvioidaan yhdessä vanhempien/huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii henkilöstön ja vanhempien tukena varhaisen tuen tarpeen tunnistamisessa sekä tukitoimien suunnittelussa ja järjestämisessä sekä on mukana kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Kaisu Valle 040 5130 988
kaisu.valle [at] daisyvarhaiskasvatus.fi